സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന മകൾക്ക് 21 വയസ്സാകുമ്പോൾ 55 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ പദ്ധതി

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീം ആണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന എന്ന പദ്ധതി .പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യയെ ശാക്തീകരിക്കല്‍ എന്ന പരിപാടിയുമായി ഈ ഒരു പദ്ധതിയെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഡാവോ എന്ന പരിപാടി 8.1% പലിശ നിരക്ക് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്.ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം 1.8 ലക്ഷം അക്കൌണ്ടുകള്‍ ആണ് തുറന്നത് . ഇൻകം ടാക്സ് ഇല്ല എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. മകൾക്കുവേണ്ടി സമ്പാദിക്കുക എന്നതിനെ തുടർന്ന് തുടർച്ചയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡി സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് സ്കീം എന്നപേരിൽ ഒരു ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി.

 

 

 

 

2008 നും 2013 നും ഇടക്ക് കുടുംബ സമ്പാദ്യം 38%ൽ നിന്ന് 30% ആയി കുറഞ്ഞ സാഹചര്യം കൂടി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയത് . നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ സജ്ജമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് . നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പദ്ധതികളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി . നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലും പത്തുവയസ്സുവരെയുള്ള നമ്മുടെVEDI രാജ്യത്തെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ച നിക്ഷേപപദ്ധതി സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കി ഇരിക്കുകയാണ് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണൂ . https://youtu.be/hj5n9V55zJE

Leave A Reply

Your email address will not be published.