2 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കണം പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് ഹൃദയാഘാത മരണം കുത്തനെ കൂടി .

2 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കണം പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് ഹൃദയാഘാത മരണം കുത്തനെ കൂടി .
ഇന്ത്യയിൽ 3 വർഷത്തിനിടെ പുറത്ത് ഹൃദയാഘാത മരണം കുത്തനെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് . സർക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ റിപ്പോർട് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് . ശരിയായ വിധത്തിൽ വ്യായാമവും , ഭക്ഷണ ക്രമവും , ഉറക്കവും ഇല്ലാത്തത് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് . ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാൽ ആണ് പലർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൃദയാഘാത മരണം സംഭവിക്കുന്നത് . എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ ആയി ഹൃദയാഘാത മരണം യുവാക്കളിൽ വളരെ അധികം കണ്ടു വരുകയാണ് . 40 വയസ്സിനുള്ളിൽ നിരവധി യുവാക്കളാണ് മരണപ്പെട്ടത് . ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി പഠനങ്ങളും നടന്നു വന്നിരുന്നു .

 

 

 

2022 ൽ മാത്രം 32000 മുകളിൽ ആളുകൾക്കാണ് ഹൃദയാഘാത മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് . ശരിയായ വിധത്തിൽ വ്യായാമവും , ഭക്ഷണ ക്രമവും , ഉറക്കവും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് . 2 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നും പറയുന്നു . വാക്സിനെ തുടർന്നും മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് . ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ തുടർന്നുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും വളരെ അധികം വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ . https://youtu.be/t1dnkwPXbt0

Leave A Reply

Your email address will not be published.