രണ്ട് മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ ഒരുമിച്ച് പിടികൂടി പാമ്പുപിടിത്തക്കാരൻ

മറ്റുള്ളവരെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ പണയംവച്ച് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് കണ്ടോ..!

വീഡിയോ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ –  https://youtu.be/ougb16JtAeM

Leave A Reply

Your email address will not be published.