ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചവര്‍ ഈ വീഡിയോ കാണാതെ പോയാല്‍ നഷ്ടം ആകും ഉറപ്പ് .

ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചവര്‍ ഈ വീഡിയോ കാണാതെ പോയാല്‍ നഷ്ടം ആകും ഉറപ്പ് .
നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വായ്പുണ്ണ് . വായയിൽ ചുണ്ടിനടിയിലും , തൊണ്ണുകളിലും , ചിലർക്ക് നാവിലും വായ്പുണ്ണ് ഉണ്ടാകുന്നു . സാരമായ വേദനയും , അസ്വസ്ഥതയും ഇതുമൂലം നമ്മളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു . ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മാറിപോകുന്നു . എന്നാൽ ചിലര്‍ക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ് വായ്പുണ്ണ് . ചൂടുകാലത്താണ് വായ്പ്പുണ്ണ് നമ്മളിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് . ഉറക്കക്കുറവുള്ളവര്‍ക്ക് വായ്പ്പുണ്ണ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികം കൂടുതലാണ് .

 

 

 

ഇത്തരത്തിൽ ഉറക്കക്കുറവും മാനസിക സംഘര്‍ഷവും വായ്പ്പുണ്ണിന്റെ മറ്റൊരു കാരണമായി പറയുന്നതാണ് .ഇന്ന് ഈ പ്രശ്നത്തെ അകത്തുവാനായി നിരവധി മരുന്നുകള്‍ വിപണിയിൽ ഉള്ളതാണ് . എന്നാല്‍ ഇത്തരം മരുന്നുകളുടെ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ അത്ര നല്ലതല്ല . എന്തെന്നാൽ , അമിത ക്ഷീണവും മറ്റും ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു . അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി പല വിധത്തില്‍ മരുന്നുകള്‍ തേക്കുമ്പൾ എല്ലാത്തരത്തിലും അത് സുരക്ഷിതം ആണോന്ന് വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം . വായ്പുണ്ണ് പെട്ടെന്ന് മാറാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും താഴെ ഉള്ള ലിങ്കിൽ കയറി വീഡിയോ കാണൂ . https://youtu.be/tZDpRI_iVSg

Leave A Reply

Your email address will not be published.